53 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:12:59 ) " type="text/css" media="screen"/>
Array ( [file] => /var/www/hookupsites.gay/nl/framework/core/functions.class.php [type] => ErrorException [message] => Function strftime() is deprecated [line] => 316 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:12:59 ) Array ( [file] => /var/www/hookupsites.gay/nl/framework/core/functions.class.php [type] => ErrorException [message] => Function strftime() is deprecated [line] => 316 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:12:59 ) Array ( [file] => /var/www/hookupsites.gay/nl/framework/core/functions.class.php [type] => ErrorException [message] => Function strftime() is deprecated [line] => 316 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:12:59 ) Array ( [file] => /var/www/hookupsites.gay/nl/framework/core/functions.class.php [type] => ErrorException [message] => Function strftime() is deprecated [line] => 316 [ip_address] => 44.223.39.67 [date] => 23-05-2024 [time] => 17:12:59 )

Dit reglement regelt al het gebruik van de hookupsites.nl-website, evenals de inhoud, diensten en producten beschikbaar op of via deze website. hookupsites.nl is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Global Rank Group, hierna aangeduid als "GRG". Ons bedrijf wordt uitgenodigd om alle voorwaarden en bepalingen in dit beleid zonder wijziging te accepteren en na te leven.

Bedrijfsinformatie:

Bedrijf: Global Rank Group Limited

Gelegen op: 87-105 CHATHAM ROAD Hong Kong

Bedrijfsregistratienummer: 71432569

Acceptatie van de verordening op het gebruik van de website hookupsites.co.uk:

Door de toegang tot en/of het gebruik van onze website en / of diensten (zoals hieronder hieronder gedefinieerd) die wij aanbieden, bevestigt u dat u onze gebruiksvoorwaarden voor de website hookupsites.nl hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. (hierna de Verordening). U stemt ermee in zich te houden aan de voorwaarden van deze Verordening en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en rechten bij het gebruik van Seris. U bent ook verantwoordelijk voor het feit dat deze gebruiksvoorwaarden van de website hookupsites.com een wettelijk en bindend contract tussen u en ons, die verder de naleving van de collectieve eisen en wetten garandeert zoals hieronder aangegeven in de sectie geschillenbeslechting. Gelieve te merken op dat u deze zou moeten bezoeken deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met ons beleid, dient u de website te verlaten.

Recht van deelname en leeftijdsgrens:

U garandeert hierbij dat u het recht hebt om de hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden te accepteren en dat geen enige bevoegde autoriteit, gerechtelijk bevel en/of andere wet u verbiedt een overeenkomst aan te gaan; U voldoende gezag hebt om de voorwaarden te accepteren indien u namens het bedrijf optreedt om de U bent voldoende bevoegd om de voorwaarden te accepteren indien u namens het bedrijf handelt om de voorwaarden van deze voorwaarden te accepteren. U verklaart en garandeert ook dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en dat u wettelijk bevoegd bent om deze voorwaarden te accepteren. Wij behouden ons het recht voor om leeftijdsgoedkeuring te vragen in elk stadium, zodat we ervoor kunnen zorgen dat minderjarigen onder de achttien (18) jaar geen gebruik maken van onze website.

Verantwoordelijkheid van bezoekers van de site hookupsites.nl:

hookupsites.nl kan niet al het materiaal, inclusief software, dat op de site wordt geplaatst controleren of beoordelen, en kan daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik of de resultaten. Bij de exploitatie van de Site, vertegenwoordigt of impliceert hookupsites.nl niet dat het het geplaatste materiaal goedkeurt, of dat het van mening is dat dergelijk materiaal mening dat dergelijk materiaal juist, nuttig of veilig is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen viii, wormen, throne horses en andere kwaadaardige of destructieve software. De site kan ook beledigende, obscene of andere ongewenste informatie bevatten, evenals de inhoud, en kan technische onnauwkeurigheden, druk- en andere fouten bevatten. De website zendt ook materiaal uit, dat inbreuk maakt op de rechten van onschendbaarheid van het privéleven en/of eigendom, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten van derden, evenals materiaal voor het downloaden, kopiëren of gebruik waarvan aanvullende voorwaarden gelden, al dan niet hookupsites.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van bezoekers van de site of het downloaden door die bezoekers van aldaar geplaatste content.

Inhoud geplaatst op andere sites:

Wij kunnen geen toezicht houden op al het materiaal, inclusief software, dat via websites en webpagina's waarnaar door hookupsites.com is gelinkt en die linken naar hookupsites.com. hookupsites.com heeft geen controle over deze sites en webpagina's. webpagina's die niet gelieerd zijn aan hookupsites.com en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik daarvan. Een verwijzing naar een aan hookupsites.com gerelateerde site of webpagina betekent niet dat hookupsites.com die site of webpagina niet ondersteunt. deze site of webpagina niet wordt ondersteund. U bent verantwoordelijk voor het maken van uw eigen beslissingen en het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere kwaadaardige of destructieve software. hookupsites.com.

Garantie Disclaimer:

Het wordt verstrekt in deze widget. hookupsites.nl en haar gelieerde bedrijven en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties af uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald bepaald doel en niet-inbreuk. Noch hookupsites.nl, noch haar partners en licentiegevers geven enige garantie dat de website vrij van fouten zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken en constant zal zijn. U aanvaardt dat u inhoud mag downloaden en/of U aanvaardt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico content en/of diensten via de site mag downloaden of gebruiken.

Disclaimer:

De hookupsites.com site is gewoonlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Global Rank Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onderbrekingen in de beschikbaarheid van de site of gerelateerde diensten. U erkent openlijk en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, direct, indirecte, incidentele of gevolgschade, winstderving die u mogelijk ontvangt of oploopt als gevolg van uw gebruik van de Diensten of als gevolg van uw vertrouwen op enige inhoud of uw interactie met diensten van derden. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet onderhevig aan verandering, zelfs als we geadviseerd of geïnformeerd waren van de mogelijkheid van potentiële schade of verlies. Indien u op enigerlei wijze ontevreden bent met de Diensten, is uw enige en exclusieve recht om te stoppen met het gebruik van onze website. U reageert hierbij op claims tegen ons en onze gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers en licentiegevers die voortvloeien uit uw gebruik van de website of diensten die niet beschikbaar zijn. Sommige rechtsgebieden beperken of sluiten uit aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enig verlies opgelopen in overeenstemming met deze voorwaarden of als gevolg van uw gebruik van of onvermogen om de website te gebruiken hoger zijn dan de zodat de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In geen geval zal In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor enige schade opgelopen in overeenstemming met deze voorwaarden of als gevolg van uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Website hoger zijn dan de Servicekosten. de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid voor schade opgelopen in overeenstemming met deze Voorwaarden of als gevolg van uw gebruik of onvermogen om gebruik van de Website hoger zijn dan de Servicekosten.

Global Rank Group behoudt zich het recht voor om haar activiteiten op te schorten en de website of de toegang tot een of meer diensten tijdelijk of permanent te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie. Global Rank Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking of ontoegankelijkheid van de website, evenals voor aanvallen op computerbeveiliging, die resulteren in schade aan IT-apparatuur of schade aan gebruikers en/of hun gegevens.

Werkingssfeer van de diensten:

De website biedt u uitgebreide informatie, vergelijkende tabellen en materialen over diverse producten en diensten of producten waarin u wellicht geïnteresseerd bent, die eigendom zijn van of beheerd worden door onze derde partners ("Diensten van Derden"). Wij voorzien u van informatie waarvan wij denken dat deze voor u van belang is, alsmede vergelijkende tabellen, links naar diensten en inhoud van derden, evenals feedback en meningen die door ons, u andere gebruikers, met inbegrip van teksten, logo's, telefoonnummers, iconen kopieën, afbeeldingen gegevensoverdracht, documenten, beschrijvingen, software, ontwerp, links, gegevens, grafieken en andere functies daarin gepresenteerd (samen met de "Inhoud" en samen met de Web Site worden aangeduid als "Dienst(en)"). De Diensten zijn eigendom van en exclusief ontwikkeld door ons. Wij analyseren en evalueren informatie die wij vinden in overeenstemming met onze criteria om diensten van derden aan te bieden die naar onze mening het meest gevraagd het meest gevraagd zijn. U erkent dat de Diensten uitsluitend voor informatieve en redactionele doeleinden zijn en informatie kunnen bevatten U erkent dat de Diensten uitsluitend voor informatieve en redactionele doeleinden zijn en informatie kunnen bevatten die u als ongewenst beschouwt of als ongewenst kan worden beschouwd. Wij zullen alles in het werk stellen (maar zijn niet verplicht) om de Dienaren en de inhoud actief te controleren. Wij moedigen echter geen ongepaste inhoud die op de Website wordt gepresenteerd.

Bronnen en inhoud van derden:

Op de Website kunt u browsen, toegang krijgen tot, linken naar, en gebruik maken van bronnen van derden (hieronder gedefinieerd gedefinieerd) die niet van ons zijn en niet door ons worden beheerd ("Inhoud van derden"). Sat kan u ook de mogelijkheid tot communicatie en interactie met andere bronnen. "Bron(nen) van derden" betekent websites en diensten van derden, evenals onze partners en klanten. Wij hebben geen controle over de bronnen van derden. Wij zijn zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden, privacybeleid, acties of praktijken van bronnen van derden. Lees de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van elke externe bron waarmee u communiceert voordat u deelneemt aan een activiteit. Wij zijn niet verantwoordelijk en wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, met betrekking tot subtiliteit, relevantie, bruikbaarheid, veiligheid, of intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd hieronder gedefinieerd) of met betrekking tot de inhoud van derden. Door de Site te gebruiken, kunt u kennis nemen van inhoud van derden die onnauwkeurig, lasterlijk, obsceen of ongewenst is. U hebt overal een keuze - of u wel of niet communiceren over de bron van de derde partij, en ook of u de inhoud van de derde partij wel of niet wilt bekijken en gebruiken. Uw interactie met bronnen van derden, evenals uw gebruik en weergave van inhoud van derden, is naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interactie met een bron van derden. U gaat akkoord en doet hierbij afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u zou kunnen hebben met betrekking tot hookupsites.com, en hookupsites.com te ontslaan van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van en interactie met een Kotent van een derde partij en van uw interactie met een bron van een derde partij. Indien u een verzoek of opmerking heeft betreffende een bron van een derde of inhoud van een derde partij, stemt u ermee in rechtstreeks contact op te nemen met een bron van een derde partij.

Wijzigingen aan de Website of Diensten:

Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de Diensten en hun Inhoud op elk gewenst moment te wijzigen, corrigeren, verwijderen, kopiëren, of er wijzigingen in aan te brengen. te wijzigen, te corrigeren, te verwijderen, te kopiëren, te verbeteren, andere wijzigingen aan te brengen, of tijdelijk of permanent de Diensten en hun Inhoud stop te zetten op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om ondersteuning of service te verlenen voor de Diensten in overeenstemming met deze voorwaarden. Wij kunnen echter, naar eigen goeddunken, beperkte beperkte technische ondersteuning en updates bieden voor de Services. U stemt er hierbij mee in dergelijke updates te ontvangen als U stemt er hierbij mee in dergelijke updates te ontvangen als onderdeel van uw gebruik van de Services.

Veranderingen:

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, wijzigingen aan te brengen of vervangen. U dient dit beleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in dit beleid vormt de aanvaarding van deze wijzigingen. hookupsites.nl kan ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zullen worden onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze verordening.